PREAMBULI VASTASED SEISUKOHAD

Kristina Kallas: võtaks Eesti rahvuse põhiseadusest välja ja kujundaks Eestist multikultuurse riigi (SIRP 13.05.16)

Tsitaat SIRP:”Etnilisus tuleks riigi alusdokumentidest välja võtta või siis ümber sõnastada.Eesti riigi ülesandeks ei peaks olema eestlaste heaolu tagamine, nende identiteedi ja keele toetamine, vaid kõigi Eestis elavate inimeste turvalisuse tagamine ja elatustaseme tõstmine. Eesti keel on sellises poliitilises ruumis ühine suhtluskeel, mitte ühe konkreetse kogukonna priviligeeritud keel. Eesti keele tähendus peab muutuma kogukonna idRead More