LEHEKÜLJEST

Eesti riigi kogu idee nagu ka seaduslik alus põhineb kokkuleppel, et peame kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustama ja arendama riiki, „mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade“.

Avalikud sõnavõtud, arvamused ja poliitilised kõned, kus Eesti Põhiseaduses sätestatud normid ja soovid pannakse selgelt kahtluse alla või soovitakse sõnaselgelt nendest loobumist või vahel lausa nende lammutamist, on muutunud järjest sagedasemaks ja neisse suhtutakse üha leebemalt.
Põhiseadusliku korra ja põhiseaduse mõtte vastased tegevused on muutunud eelkõige üheks poliitilise aktivismi vormiks, mida ei mõisteta avalikkuses enam tihtipeale hukka, vaid neid tõlgendatakse lihtsalt kui ühte arusaama sõnavabaduse oludes paljude teiste seas.

Preambul.ee eesmärgiks ei ole selliste seisukohtade otsene ära keelamine vaid eelkõige neid üldsusele teadvustada ja tutvustada. Anda avalikkusele teada, et sellised seisukohad on olemas, nad on aktiivselt esil ja üha enam avalikes kanalites pigem normaalsusena võetavad.
Seega võib Preambul.ee lehekülge just tõlgendada kui andmebaasi või arhiivi, kus kogutakse kokku ühe mõttemudeli eri väljendusvormid ja teadvustada nende olemasolu tuues neid muutmata kujul esile.
Preambul.ee on oma eesmärgi täitnud, kui avalikus ruumis enam ei esine vastavasisulisi sõnavõtte ja väljaastumisi.